IZRADA SAJTA .NET

Usluge izrade sajta

Sponzori sajta

  • Kvalitetan web dizajn
  • Izrada internet prezentacija
  • Optimizacija web sajtova
  • Održavanje sajta

IZRADA SAJTA I WEB DIZAJN

Izrada sajta.net vam želi dobrodošlicu. Naš tim se bavi izradom grafičkih rešenja, dizajniranjem i programiranjem web sajta. Naši klijenti dobijaju punu uslugu, od početnih konsultacija i planiranja izrade web sajta, predloga tehnologija neophodnih za izradu sajta, odabiranje domena i ključnih reči relevantne za delatnost, do podrške i obuke nakon izrade. Samu izradu možete pratiti na našem serveru, pri čemu smo otvoreni za vaše predloge, zahteve. Na ovaj način Vi aktivno učestvujete u izradi svojega sajta, da biste na kraju i vi i vaši klijenti sigurno bili zadovoljni.

Procedura izrade web sajta

Prikupljanje informacija

Prvi korak prilikom izrade web sajta je najvažniji, jer se na njega oslanjaju sve ostale faze. Mnoge stvari se moraju uzeti u obzir pre početka dizajniranja, a to znači upoznati se dobro sa projektom i shvatiti šta klijent želi i kako je to najbolje postići. U tom smislu treba odgovoriti na pitanja kao što su: koja je svrha sajta, da li je reč o prodaji proizvoda i usluga, ili pružanju informacija, koji su ciljevi koji se žele postići, koja je ciljna publika, koje bi bile glavne ključne reči za sajt itd. Klijent mora da pripremi sav potreban materijal još pre početka rada na izradi sajta.

Planiranje sajta

Na osnovu prikupljenih informacija pristupa se planiranju sajta. Najbitniji elemenat je izrada mape sajta, tj. spisak stranica ili glavnih oblasti koje sajt treba da sadrži. Na osnovu mape sajta izradiće se navigacija na sajtu a isto se ovde definišu tehnologije koje će se koristiti na odgovarajućim stranicama.

Web dizajn

Web dizajn je ustvari izrada šeme ili skice sajta sa rasporedom elemenata. Nakon toga pristupa se dizajniranju prilikom čega treba voditi računa da sajt bude podjednako privlačan i za posetioce i za pretraživače, pošto sajt ne vredi puno ukoliko ga potencijalni posetioci ne pronadju (naglasak je na Google pretraživač). Komunikacija između klijenta i dizajnera ovde je od presudnog značaja, čime se osigurava da klijent dobije sajt kakav želi.

Izrada sajta

Nakon završenog dizajna, pristupa se izradi web sajta (web development). Koristeći osmišljeno dizajnersko rešenje, ono se pomoću određenih programerskih jezika i tehnika pretvara u stvarni, funkcionalni web sajt. Sajt se pravi poštujući savremene web standarde i principe, prilikom čega vodimo računa da je učitavanje sajta brzo i da je sajt kompatibilan sa svim popularnim browserima. Klijent i dalje prati izradu sajta na našem serveru, tako da ima tačan uvid u razvoju i ima mogućnost da da svoje predloge. U zavisnosti od složenosti izrada sajta je proces koji može da potraje od nedelju dana pa čak do par meseci.

Testiranje sajta

Testiranje sajta je neizbežno, s obzirom da postoje različiti operativni sistemi i različiti browseri, različite rezolucije monitora. Mi vodimo računa o tome da se internet prezentacija otvara i funkcioniše u svim ovim različitim uslovima.

Održavanje

Održavanje internet sajta se sastoji iz dva dela.

  • Da se zadrže stari posetioci, sajt mora stalno da nudi nove informacije i da se on obogaćuje novim i korisnim sadržajem. Ukoliko izaberete i naš CMS sistem za održavanje sadržaja, u tom slučaju VI sami možete osvežavati vaš sajt sa novim informacijama, što je na duge staze sigurno ekonomičnije rešenje.
  • Da se privuku novi posetioci mora se voditi računa o optimizaciji sajta za internet pretraživače. Čak i ako se sajt jednom pojavi na prvoj stranici Googla, ukoliko se ne vrši kontinualno održavanje, on može vrlo brzo da sklizne sa te zlatne prve stranice. Detalje pročitajte na stranici optimizacija sajta.